Vzdělávání

Cílem institutu ČIPE je zlepšit možnosti léčby traumatizovaných lidí a podpořit rozvoj péče odpovídající současnému stavu výzkumu. Výcvikové semináře jsou určeny pro lékaře, psychology a psychoterapeuty s dokončeným akreditovaným terapeutickým vzděláním v jiném směru.