COVID-19
Aktuálně

Vzhledem k celospolečenskému dění jsme se zde rozhodli poskytnout užitečné materiály.

Najdete zde informace, které vytvořila Evropská asociace pro EMDR jako pomůcky a inspirace pro zvládání situace v období Covid. Přidáváme videoprezentace vytvořené našim institutem. Děkujeme všem dobrovolníkům za překlad odborných materiálů (sestrám Selesiánkám, Mgr. Monice Boháčové, katedře romanistiky v Olomouci pod vedením Prof. Mgr. Jiřího Špičky, Adamu Bromovi, Veronice Holemářové, Veronice Kupčíkové, Lauře Dini) Některé materiály přeložili kolegové se SIPE (Slovenského institutu pro psychotraumatologii a EMDR), ponecháváme je ve slovenském jazyce.

Všechny materiály jsou k volnému šíření.