Český institut
pro psychotraumatologii
a EMDR
Český institut pro psychotraumatologii a EMDR vznikl s cílem rozvíjet a předávat poznatky a zkušenosti s metodou EMDR a dalšími psychotraumatologickými postupy. Naše vzdělávání v EMDR metodě je jako jediné v České republice akreditované Evropskou asociací EMDR (EMDR European Association), která danou metodu opírá o četné výzkumy a uznání Světové zdravotnické organizace WHO. Je určeno pro psychoterapeuty, psychology, psychiatry a další odborníky z lékařských a pomáhajících profesích. Metoda terapie EMDR významně zlepšuje léčbu psychologicky traumatizovaných dospělých a dětí a lze ji snadno integrovat do jakéhokoli psychoterapeutického postupu. Spolupracujeme s různými vzdělávacími instituty v Evropě i v České republice.