Online výcvik v EMDR 2022/2023
Přihlašování do 15. 9. 2022

Informace o výcviku

V listopadu 2022 bude probíhat nový běh online výcviku v Metodě EMDR pod vedením Anny Rity Verardo, italské trenérky v dané metodě, která je autorkou mnoha knih. Supervizi bude zajišťovat Elisa Faretta (IT) a Zuzana Čepelíková (ČR).

Zahraniční online výcvik je určen pro psychology, psychiatry a psychoterapeuty s ukončeným vysokoškolským vzděláním a akreditovaným dlouhodobým výcvikem. Podmínkou vstupu do vzdělávání EMDR je aktuálně probíhající psychoterapeutická praxe s klienty, aby byla zajištěna bezprostřední aplikace naučeného do praxe. Účastník musí absolvovat celé vzdělávání úroveň I, úroveň II a 3 dny supervize z nabízených termínů. Dané podmínky jsou nezbytné pro získání certifikátu EMDR Europe. Výcvik je veden v anglickém a italském jazyce, překlad do českého jazyka je zajištěn.

1. Blok
11.-13. 11. 2022

Úroveň I. i II. EMDR výcviku obsahuje edukační část, živé demonstrace a praktické nácviky účastníků. V první části se budeme zabývat: Úvodem do léčby EMDR, adaptivním modelem zpracování informací, standardním protokolem EMDR a bloky v procesu zpracování, zvládáním stresových a emočních reakcí.

Časový rozvrh výcviku je pro oba bloky 9.00 – 18.30 hod s pauzou na oběd.

2. Blok
24.-26. 2. 2023

V druhém bloku se účastníci naučí rozvíjet a instalovat zdroje, pracovat s klientovou historií a plánováním terapie, zvědomí strategie pro pro práci při zablokování, klinické aplikace v EMDR (hraniční porucha, PPP, komplexní PTSD).

Časový rozvrh výcviku je pro oba bloky 9.00 – 18.30 hod s pauzou na oběd.

Supervize
9. 12. 2022
13. 1. 2022
27. 1. 2022
4. 2. 2022
24. 3. 2023
1. 4. 2023
12. 5. 2023
2. 6. 2023

Časový rozvrh supervize je pro oba bloky 9.00 – 18.00 hod s pauzou na oběd.

Data budou dodána

Platební informace

Cena výcviku je 29.800 Kč + DPH (součástí ceny je vzdělávací i supervizní část). Prosíme o uhrazení poplatku 29.800 Kč + DPH do 1. 10. 2022 po vydání faktury. Poplatek se hradí po potvrzení o přijetí do výcviku. Je možná individuální domluva o rozložení platby. V případě neuhrazení poplatku do data splatnosti postupujeme místo náhradním zájemcům. Uhrazením poplatku je Vaše přihlášení závazné. V případě neúčasti vracíme 80 % poplatku. Přihlášením se do výcviku účastník souhlasí s danými podmínkami.

Místo konání

Online prostřednictvím aplikace Zoom