Online výcvik v EMDR 2022
Přihlášky do 31. 12. 2022

Informace o výcviku

Vzhledem k epidemiologické situaci bude druhý běh výcviku probíhat online formou pod vedením Isabel Fernenadez, prezidentky EMDR Europe. Supervizi bude zajišťovat blízká spolupracovnice Marina Balbo a Elisa Faretta.

Zahraniční online výcvik je určen pro psychology, psychiatry a psychoterapeuty s ukončeným vysokoškolským vzděláním a akreditovaným dlouhodobým výcvikem. Podmínkou vstupu do vzdělávání EMDR je aktuálně probíhající psychoterapeutická praxe s klienty, aby byla zajištěna bezprostřední aplikace naučeného do praxe. Účastník musí absolvovat celé vzdělávání úroveň I, úroveň II a oba termíny supervize. Dané podmínky jsou nezbytné pro získání certifikátu EMDR Europe. Výcvik je veden v anglickém a italském jazyce, překlad do českého jazyka je zajištěn.

1. Blok
28. -30. 3. 2022

Úroveň I. i II. EMDR výcviku obsahuje edukační část, živé demonstrace a praktické nácviky účastníků. V první části se budeme zabývat: Úvodem do léčby EMDR, adaptivním modelem zpracování informací, standardním protokolem EMDR a bloky v procesu zpracování, zvládáním stresových a emočních reakcí.

Časový rozvrh výcviku je pro oba bloky 9.00 – 18.30 hod s pauzou na oběd.

2. Blok
12. -14. 9. 2022

V druhém bloku se účastníci naučí rozvíjet a instalovat zdroje, pracovat s klientovou historií a plánováním terapie, zvědomí strategie pro pro práci při zablokování, klinické aplikace v EMDR (hraniční porucha, PPP, komplexní PTSD).

Časový rozvrh výcviku je pro oba bloky 9.00 – 18.30 hod s pauzou na oběd.

Supervize
14. 5. 2022
21. 5. 2022
4. 6. 2022
25. 6. 2022
21. 10. 2022
26. 11. 2022
21. 1. 2023

Časový rozvrh supervize je pro oba bloky 9.00 – 18.00 hod s pauzou na oběd.

Data budou dodána

Platební informace

Cena výcviku je 29.800 Kč + DPH (součástí ceny je vzdělávací i supervizní část). Prosíme o uhrazení poplatku 29.800 Kč + DPH do 15. 2. 2022 na účet Fio banky: 2401682865/2010. Poplatek se hradí po potvrzení o přijetí do výcviku. Je možná individuální domluva o rozložení platby. V případě neuhrazení poplatku postupujeme místo náhradním zájemcům. Uhrazením poplatku je Vaše přihlášení závazné. V případě neúčasti vracíme 80 % poplatku. Přihlášením se do výcviku účastník souhlasí s danými podmínkami.

Místo konání

Online prostřednictvím aplikace Zoom