Vzdělávání

Cílem institutu ČIPE je zlepšit možnosti léčby traumatizovaných lidí a podpořit rozvoj péče odpovídající současnému stavu výzkumu. Výcvikové semináře jsou určeny pro lékaře, psychology a psychoterapeuty s dokončeným akreditovaným terapeutickým vzděláním v jiném směru.

Kurzy EMDR jsou akreditovány Evropskou asociací EMDR Europe a vedeny kvalifikovanými trenéry v dané metodě. Po školení EMDR, kde účastník získá akreditovaný Certifikát o absolvování výcviku, je možné dokončit mezinárodně uznávanou certifikaci terapeuta EMDR.

Základní školení EMDR je složeno ze dvou teoreticko-praktických částí a minimálně dvou supervizních setkání. První část zahrnuje uvedení do psychotraumatologie a základní zvládnutí metody u jednorázového traumatu. V druhé části se zaměřuje pozornost na prohloubení vědomostí a zručností v problematičtějších a komplexnějších tématech.
Pro dokončení kurzu je nezbytná plná účast na všech přednášek, cvičeních a supervizních konzultacích. Náklady na vzdělávání zahrnují obě části tréninku, povinné supervize, tištěné materiály a občerstvení.

Výcvik v metodě EMDR listopad 2022

detail výcviku

Výcvik v metodě EMDR březen 2022

detail výcviku