Závazná přihláška

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete do 30. 6. 2021. Do 2. 7. 2021 informujeme všechny zájemce, zda byli do výcviku přijatí. ČIPE si vyhrazuje právo na výběr účastníků.
V případě přijetí do Výcviku v EMDR se ho účastním na vlastní odpovědnost a riziko a přebírám plnou odpovědnost za svou účast. Jsem si vědom toho, že se jedná o odborné vzdělávání a že kurz není léčebným nebo lékařským zákrokem ani ho nenahrazuje. Během výcviku vstupuji do tréninkových situací a jsem připraven k seberozvoji. Prohlašuji,  že nebudu činit žádné nároky z možných následků.

Souhlasím s uhrazením plné částky za výcvik po přijetí do výcviku i v situaci mé neúčasti či odstoupení v průběhu výcviku, kdy se vrací 80 % poplatku.

Dále souhlasím se zpracováním mých osobních údajů Českým institutem pro psychotraumatologii a EMDR-vzdělávání. s.r.o. v souladu s platnými právními předpisy, tj. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
Děkujeme! Vaše přihláška byla přijata!
Je nám líto. Při odesílání formuláře došlo k chybě.