Výcvik v EMDR 2020-2021
Výcvik obsazen

Informace o výcviku

Výcvik je určen pro psychology, psychiatry a psychoterapeuty s ukončeným vysokoškolským vzděláním a akreditovaným dlouhodobým výcvikem.
Podmínkou vstupu do vzdělávání EMDR je aktuálně probíhající psychoterapeutická praxe s klienty, aby byla zajištěna bezprostřední aplikace naučeného do praxe.
Účastník musí absolvovat celé vzdělávání úroveň I, úroveň II a minimálně deset hodin supervizí mezi setkáními s vlastními supervidovanými případy.
Výcvik je veden převážně v italském jazyce, překlad z italštiny do českého jazyka je zajištěn. Probíhá ve dvou třídenních blocích a deseti hodinách skupinových supervizí mezi setkáními.

1. Blok
11.–13. 9. 2020

Úroveň I. i II. EMDR výcviku obsahuje edukační část, živé demonstrace a praktické nácviky účastníků. V první části se budeme zabývat: Úvodem do léčby EMDR, adaptivním modelem zpracování informací, standardním protokolem EMDR a bloky v procesu zpracování, zvládáním stresových a emočních reakcí.

2. Blok
29.–31. 1. 2021

V druhém bloku se účastníci naučí rozvíjet a instalovat zdroje, pracovat s klientovou historií a plánováním terapie, zvědomí strategie pro pro práci při zablokování, klinické aplikace v EMDR (hraniční porucha, PPP, komplexní PTSD).

Supervize

Časový rozvrh výcviku je pro oba bloky pá-ne 9.00 – 18.30 s pauzou na oběd.

Datum první supervize bude 31. 10. – 1. 11. 2020. Druhý termín supervizního setkání bude 27.–28. 2. 2021.

Platební informace

Cena výcviku je 29.800 Kč (součástí ceny je vzdělávací i supervizní část). První část poplatku činí 15.000Kč a hradí  se do 30. 1. 2020 na účet Fio banky: 2401682865/2010. Poplatek se hradí po potvrzení o přijetí do výcviku. V případě neuhrazení postupujeme místo náhradním zájemcům. Uhrazením poplatku je Vaše přihlášení závazné a součástí je závazek k uhrazení druhé části výcviku 14.800 Kč do 1. 3. 2020. Poplatek v případě neúčasti nevracíme. Přihlášením se do výcviku účastník souhlasí s danými podmínkami.

Místo konání

Hradčanské náměstí 184, 11800 Praha 1 – Hradčany

přihláška